Svarbi informacija tėvams

Ugdymo programų įgyvendinimas: 2021 – 2022 mokslo metai pradedami rugsėjo 1 d., pamokas pagal ugdymo planą 1 – 4 klasių mokiniai baigia 2022 m. birželio 09 d.

Pamokos pradedamos 8.00 valandą.

Darbo savaitės trukmė — 5 darbo dienos.

 

Pamokų trukmė:

1-ose klasėse — 35 min.

2 – 4-ose klasėse — 45 min.

 

Pamokų laikas:

1 PAMOKA 8.00 – 8.45

2 PAMOKA 8.55 – 9.40

3 PAMOKA 9.50 – 10.35

4 PAMOKA 11.05 -11.50

5 PAMOKA 12.20 -13.05

6 PAMOKA 13.10 -13.55

 

Mokiniams skiriamos atostogos:

Rudens: 2021-11-03 — 2021-11-05

Žiemos (Kalėdų): 2021-12-27 — 2022-01-07

Žiemos: 2022-02-14 — 2022-02-18

Pavasario (Velykų): 2022-04-19 — 2022-04-22

 

Mokslo metai skirstomi pusmečiais:

I-as pusmetis: 2021-09-01 — 2022-01-21

II-as pusmetis: 2022-01-24 — 2022-06-09

 

Kai oro temperatūra yra 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali neiti 1-4 klasių mokiniai.

Šios dienos įskaičiuojamos į mokslo dienų skaičių.

 

2021-2022 m.m. pamokų tvarkaraštis >>>

2021-2022 m. m. logopedinių pratybų tvarkaraštis >>>

2021-2022 m. m. spec. pedagogės darbo grafikas >>>

2021-2022 m. m. socialinės pedagogės darbo grafikas >>>