Utenos Aukštakalnio pradinė mokykla

Adresas: Aukštakalnio g. 20 , LT- 28177 Utena

El. paštas: prad.aukstak@aukstakalnis.utena.lm.lt

Tel.mob.+370 (615) 10850

Tel/fax . +370 (389) 71831

Mokyklos steigėjas – Utenos rajono savivaldybės taryba (adresas – Utenio a. 4, LT- 28503 Utena)

Mokyklos veiklą koordinuoja Utenos rajono savivaldybės administracija.

Mokykla yra savivaldybės biudžetinė, pelno nesiekianti švietimo įstaiga, turinti viešojo juridinio asmens statusą.

Mokyklos grupė – bendrojo lavinimo mokykla.

Mokyklos tipas – pradinė mokykla.

Mokymo kalba – lietuvių.

Mokymo forma – dieninė.

Mokyklos direktorė Asta Garunkšnienė.

Mokyklos tarybos pirmininkė Donata Šeduikienė.


Vizija

Visapusiškas vaiko ugdymasis modernioje, atviroje pozityviai kaitai švietimo įstaigoje.

Misija

Sudaryti palankias sąlygas vaikui skleistis kaip individualybei, jį ugdyti kritiškai mąstantį, gebantį bendrauti ir bendradarbiauti bei priimti sprendimus, galintį prisitaikyti kintančioje aplinkoje, įvaldžiusį pradinukui būtinas kompetencijas.

Trumpa istorija

Nuo 1985 m. vasario 15 d. iki 1992 m. rugsėjo 1 d. Utenos lopšelis-darželis „Kregždutė“.

Nuo 1992 m. rugsėjo 1 d. iki 1993 m. rugsėjo 1 d. Utenos mokykla-darželis „Kregždutė“.

Nuo 1993 m. rugsėjo 1 d. Utenos Aukštakalnio pradinė mokykla.

2013 – 2014 metais pagal projektą „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“ vyko Utenos Aukštakalnio pradinės mokyklos pastato rekonstravimas. Projektą bendrai finansavo Europos Sąjunga ir Lietuvos Respublika.

Utenos rajono savivaldybės administracijos užsakymu 2010 metais buvo parengtas Utenos Aukštakalnio pradinės mokyklos pastato rekonstravimo techninis projektas 2013 metais gavus lėšų iš rezervinių projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis VP3-3.4-ŪM-03-V priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“ projektas buvo pradėtas įgyvendinti. Projekto metu buvo panaikinti nereikalingi įėjimai, demontuoti pastato galuose esantys nenaudojami metaliniai laiptai, įrengtas pandusas neįgaliųjų patekimui prie pagrindinio įėjimo, o kitame korpuse įrengta keliamoji platforma. Pastatas apšiltintas iš išorės. Atnaujinta vidaus apdaila ir grindų danga. Pakeisti langai ir durys. Vykdant projektą rekonstruoti šildymo, vėdinimo, vandentiekio ir nuotekų, vidaus elektros tinklai, įrengta apsauginė ir gaisrinė signalizacijos, atnaujinti kompiuteriniai tinklai ir žaibosauga. Projekto 1 dalies rekonstravimo darbams išleista apie 2,4 mln. Lt Europos ir 600 tūkst. Lt savivaldybės biudžeto lėšų. Papildomai iš švietimo ir mokslo ministerijos gauta 230 tūkst. Lt vidaus patalpų remontui. 2014 m. rugsėjo mėnesį buvo pradėti Utenos Aukštakalnio pradinės mokyklos vėdinimo sistemos 2 dalies rekonstravimo darbai. Ūkio ministerija šiam projektui įgyvendinti skyrė 405 tūks. EUR. Projekto metu įrengta rekuperacinė vėdinimo sistema visame pastate. Šiuo metu mokykloje darbui paruošta 12 klasių, turime atskiras klases ir kabinetus: anglų kalbai, tikybos kabinetą, muzikos klasę, šokių klasę bei atnaujintą sporto salę. Šalia kiekvienos klasės – žaidimų kambariai, kuriuose vyksta įvairios veiklos tiek pertraukų, tiek pamokų metu.