Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022 m. III ketv. >>>

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022 m. II ketv. >>>

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022 m. I ketv. >>>

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021 m. IV ketv. >>>

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021 m. III ketv. >>>

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021 m. II ketv. >>>

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021 m. I ketv. >>>

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2020 m. IV ketv. >>>

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2020 m. III ketv. >>>

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2020 m. II ketv. >>>

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2020 m. I ketv. >>>

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2019 m. IV ketv. >>>

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2019 m. III ketv. >>>

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2019 m. II ketv. >>>

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2019 m. I ketv. >>>

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2018 m. IV ketv. >>>

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2018 m. III ketv. >>>

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2018 m. II ketv. >>>

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2018 m. I ketv.:

Aiškinamasis raštas >>>

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. kovo 31 d. ataskaita (savivaldybės biudžetas) >>> tęsinys>>>

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. kovo 31 d. ataskaita (mokinio krepšelis) >>>

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. kovo 31 d. ataskaita (biudžetas paslaugos) >>>

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. kovo 31d. ataskaita (mokėtinų ir gautinų sumų)>>>

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2017 m. IV ketv.:

Aiškinamasis raštas >>>
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaita (savivaldybės biudžeto lėšos) >>>
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaita (mokinio krepšelis) >>>
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaita (paslaugos) >>>

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaita (darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti)>>>

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaita (darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti)>>>
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaita (švietimo įstaigų pastatų, statinių, inž. tinklų rekonstravimas, remontas)>>>
Mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaita >>>
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų,
skiriamų programoms finansuoti, 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaita >>>

 

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2017 m. III ketv.:
Aiškinamasis raštas >>>
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. spalio 9 d. ataskaita (savivaldybės biudžeto lėšos) >>>
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. spalio 9 d. ataskaita (mokinio krepšelis) >>>
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. spalio 9 d. ataskaita (paslaugos) >>>

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. spalio 9 d. ataskaita (darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti)>>>

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. spalio 9 d. ataskaita (darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti)>>>
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. spalio 9 d. ataskaita (švietimo įstaigų pastatų, statinių, inž. tinklų rekonstravimas, remontas)>>>
Mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m. spalio 9 d. ataskaita >>>
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų,
skiriamų programoms finansuoti, 2017 m. spalio 3 d. ataskaita >>>

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2017 m. II ketv.:
Aiškinamasis raštas >>>
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. birželio 30 d. ataskaita (savivaldybės biudžeto lėšos) >>>
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. birželio 30 d. ataskaita (mokinio krepšelis) >>>
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. birželio 30 d. ataskaita (paslaugos) >>>

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. birželio 30 d. ataskaita (darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti)>>>

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. birželio 30 d. ataskaita (darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti)>>>
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. birželio 30 d. ataskaita (švietimo įstaigų pastatų, statinių, inž. tinklų rekonstravimas, remontas)>>>
Mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m. birželio 30 d. ataskaita >>>
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų,
skiriamų programoms finansuoti, 2017 m. birželio 30 d. ataskaita >>>

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2017 m. I ketv.:

Aiškinamasis raštas >>>

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. kovo 31 d. ataskaita (savivaldybės biudžeto lėšos) >>>

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. kovo 31 d. ataskaita (mokinio krepšelis) >>>

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. kovo 31 d. ataskaita (paslaugos) >>>

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. kovo 31 d. ataskaita (infrastruktūros objektų plėtra) >>>
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. kovo 31 d. ataskaita (darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti) >>>

Mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m. kovo 31 d. ataskaita >>>

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų,

skiriamų programoms finansuoti, 2017 m. kovo 31 d. ataskaita >>>