Darbo užmokestis 2022 m. II ketv.  (EUR) >>>
Darbo užmokestis 2022 m. I ketv.  (EUR) >>>

 

Darbo užmokestis 2021 m. IV ketv.  (EUR) >>>
Darbo užmokestis 2021 m. III ketv.  (EUR) >>>
Darbo užmokestis 2021 m. II ketv.  (EUR) >>>
Darbo užmokestis 2021 m. I ketv.  (EUR) >>>

 

Darbo užmokestis 2020 m. IV ketv.  (EUR) >>>
Darbo užmokestis 2020 m. III ketv.  (EUR) >>>
Darbo užmokestis 2020 m. II ketv.  (EUR) >>>
Darbo užmokestis 2020 m. I ketv.  (EUR) >>>

 

Darbo užmokestis 2019 m. IV ketv.  (EUR) >>>
Darbo užmokestis 2019 m. III ketv.  (EUR) >>>
Darbo užmokestis 2019 m. II ketv.  (EUR) >>>
Darbo užmokestis 2019 m. I ketv.  (EUR) >>>

 

Darbo užmokestis 2018 m. IV ketv. (EUR) >>>
Darbo užmokestis 2018 m. III ketv. (EUR) >>>
Darbo užmokestis 2018 m. II ketv. (EUR) >>>
Darbo užmokestis 2018 m. I ketv. (EUR) >>>

 

Darbo užmokestis 2017 m. (EUR):
Pareigybės pavadinimas
Vienodas pareigas užimančių darbuotojų skaičius
Pareigybių skaičius
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2017 m
IV ketvirtis
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2016 m.
Direktorius 1 1 1113,- 949,-
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 0,75 * *
Bibliotekininkas 1 0,75 * *
Specialusis pedagogas 1 0,5 * *
Logopedas 1 1,25 * *
Mokytojo padėjėjas 4 2 234,- 193,-
Mokytojas 18 27,03 781,- 653,-
Vyresnysis buhalteris 1 1 * *
Ūkvedys 1 1 * *
Sekretorius 1 0,75 * *
Virėjas 3 2 292,- 246,-
Aplinkos tvarkytojas 1 1 * *
Mokyklos budėtojas 1 0,5 * *
Valytojas 4 4 386,- 322,-
Statinių priežiūros darbininkas 2 1 190,- 176,-

Darbo užmokestis 2017 m. (EUR)

Pareigybės pavadinimas
Vienodas pareigas užimančių darbuotojų skaičius
Pareigybių skaičius
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2017 m. III ketvirtis
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2016 m.
Direktorius 1 1 960,- 949,-
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 0,75 * *
Bibliotekininkas 1 0,75 * *
Specialusis pedagogas 1 0,5 * *
Logopedas 1 1 * *
Mokytojo padėjėjas 4 2 237,- 193,-
Viso:
*
6
*
*
Mokytojas 16 23,98 697,- 653,-
Vyresnysis buhalteris 1 1 * *
Ūkvedys 1 1 * *
Sekretorius 1 0,75 * *
Virėjas 3 2 233,- 246,-
Aplinkos tvarkytojas 1 1 * *
Mokyklos budėtojas 1 0,5 * *
Valytojas 4 4 380,- 322,-
Statinių priežiūros darbininkas 2 1 185,- 176,-

 

* vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2003 m balandžio 18 d. nutarimu Nr.480 patvirtinto „Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėmis aprašo“ III skyriaus 18 punktu praėjusių metų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis nepateikiamas