2022 m. III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS >>>

2022 m. II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS >>>

2022 m. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS >>>

2021 m. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS >>>

2021 m. III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS >>>

2021 m. II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS >>>

2021 m. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS >>>

2020 m. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS >>>

2020 m. III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS >>>

2020 m. II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS >>>

2020 m. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS >>>

2019 m. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS >>>

2019 m. III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS >>>

2019 m. II KETVIRČIO FINANSINĖ ATASKAITA >>>

2019 m. I KETVIRČIO FINANSINĖ ATASKAITA >>>

2018 m. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS >>>

2018 m. III KETVIRČIO FINANSINĖ ATASKAITA >>>

2018 m. II KETVIRČIO FINANSINĖ ATASKAITA >>>

2018 m. I KETVIRČIO FINANSINĖ ATASKAITA >>>

2017 m. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS >>>

2017 m. III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2017 METŲ III KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2017 m. II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2017 METŲ II KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2017 m. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  

2017 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ