2019 m. III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS >>>

2019 m. II KETVIRČIO FINANSINĖ ATASKAITA >>>

2019 m. I KETVIRČIO FINANSINĖ ATASKAITA >>>

 

2018 m. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS >>>

2018 m. III KETVIRČIO FINANSINĖ ATASKAITA >>>

2018 m. II KETVIRČIO FINANSINĖ ATASKAITA >>>

2018 m. I KETVIRČIO FINANSINĖ ATASKAITA >>>

 

2017 m. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS >>>

2017 m. III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2017 METŲ III KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2017 m. II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2017 METŲ II KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2017 m. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  

2017 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

 

METINIS 2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS
INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS
INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI
INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS
INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS) NACIONALINE IR UŽSIENIO VALIUTOMIS
PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS
ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS
PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS >>> 1 >>> 2

 

2016 M. II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

 

2016 METŲ II KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

 

2016 M. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

 

2016 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

 

METINIS 2015 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

 

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS
INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS
INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI
INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS
INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS) NACIONALINE IR UŽSIENIO VALIUTOMIS
PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS
KITOS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS
2015 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS
ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS
PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

 

2015 M. III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

 

2015 METŲ III KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2015 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

 

2015 M. II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

 

2015 METŲ II KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

 

2015 M. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

 

2015 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2015 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

 

METINIS 2014 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

 

2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2014 M. GRUODŽIO D. 31 DUOMENIS
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS
INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS
INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI
INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS
INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS) NACIONALINE IR UŽSIENIO VALIUTOMIS
PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS
KITOS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS
2014 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

 

2014 M. III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

 

2014 METŲ III KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2014M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2014 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

 

 

2014 M. II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

 

2014 METŲ II KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2014M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2014 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

 

2014 M. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

 

2014 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2014M. KOVO 31 D. DUOMENIS
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2014 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

 

METINIS 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

 

2013 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2013 M. GRUODŽIO D. 31 DUOMENIS
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS
INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS
INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI
INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS
INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS) NACIONALINE IR UŽSIENIO VALIUTOMIS
PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS
KITOS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS
2013 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

 

2013 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

Aiškinamasis raštas 2013 m. III ketv. >>>

Finansinės būklės ataskaita pagal 2013 m. rugsėjo 30 d. duomenis >>>

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2013 m. rugsėjo 30 d. duomenis >>>

Finansavimo sumos >>>