Skelbimas dėl konkurso specialiojo pedagogo pareigoms užimti

Reikalingas Specialusis pedagogas

Teikti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, sutrikimų bei negalių, didinti specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymosi veiksmingumą, siekiant asmeninės pažangos.

0,5 etato koeficientu nuo 3,72-5,23 priklausomai nuo darbo stažo ir turimos kvalifikacines kategorijos.

Dokumentai priimami iki 2022-08-29. Atranka 2022-08-30.

Darbo sutartis neterminuota.

Reikalingi dokumentai:

  1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
  3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
  4. Gyvenimo aprašymas;
  5. Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija.

Galima pateikti rekomendacijas iš buvusių darboviečių.

Dokumentų kopijas siųsti prad.aukstak@aukstakalnis.utena.lm.lt