Vardas, pavardė

Dėstomas dalykas

Jurgita Bubulienė Spec. pedagogė
Audronė Bučienė Tikyba
Daiva Česnavičienė Pradinis ugdymas
Audronė Dabkutė Pradinis ugdymas, neformalusis švietimas
Jolita Giedraitė Anglų kalba
Ona Grižienė Pradinis ugdymas
Edita Ivonienė Pradinis ugdymas, neformalusis švietimas
Jurgita Jankauskaitė Pradinis ugdymas
Jūratė Jankauskienė Pradinis ugdymas
Rūta Kiliuvienė Anglų  kalba
Jurgita Liuimienė Pradinis ugdymas, etika
Angelė Marcinkevičienė Pradinis ugdymas
Jolanta Mikužienė Pradinis ugdymas
Laima Pakalnienė Muzika, neformalusis švietimas
Virginija Paukštienė Pradinis ugdymas
Daiva Petkevičienė Pradinis ugdymas
Erika Ruzgienė Šokis, neformalusis švietimas
Laima Šutinienė Pradinis ugdymas
Laima Telksnienė Logopedė
Ligita Vaišnoraitė Socialinis pedagogas