Vardas, pavardė

Dėstomas dalykas

Jurgita Bubulienė Spec. pedagogė
Audronė Bučienė Tikyba
Daiva Česnavičienė Pradinis ugdymas, neformalusis švietimas
Audronė Dabkutė Pradinis ugdymas, neformalusis švietimas
Jolita Giedraitė Anglų kalba
Ona Grižienė Pradinis ugdymas, neformalusis švietimas
Edita Ivonienė Pradinis ugdymas, neformalusis švietimas
Jurgita Jankauskaitė Pradinis ugdymas, neformalusis švietimas
Jūratė Jankauskienė Pradinis ugdymas, neformalusis švietimas
Rūta Kiliuvienė Anglų  kalba
Jurgita Liuimienė Pradinis ugdymas, etika, neformalusis švietimas
Angelė Marcinkevičienė Pradinis ugdymas, neformalusis švietimas
Jolanta Mikužienė Pradinis ugdymas, neformalusis švietimas
Laima Pakalnienė Muzika, neformalusis švietimas
Virginija Paukštienė Pradinis ugdymas, neformalusis švietimas
Daiva Petkevičienė Pradinis ugdymas, neformalusis švietimas
Erika Ruzgienė Šokis, neformalusis švietimas
Laima Šutinienė Pradinis ugdymas, neformalusis švietimas
Laima Telksnienė Logopedė