Bendradarbiavimas tarp VšĮ  futbolo klubo „Utenos Utenis“ ir Utenos Aukštakalnio pradinės mokyklos, stiprinant  fizinį mokinių  aktyvumą, skiepijant sveiką gyvenseną bei tobulinant  futbolo žaidimo pratimus. Šis projektas vyks nuo 2020 m. spalio 1 d. iki 2021 m. birželio 9 d.

KLUBAS ĮSIPAREIGOJA

 1. Organizuoti Ugdymo įstaigos vaikams fizinio aktyvumo ir futbolo užsiėmimus pagal iš anksto suderintą grafiką po 2 val. per savaitę.
 2. Paskirti futbolo užsiėmimų trenerį, atitinkantį visus Klubo keliamus reikalavimus, suteikiančius teisę dirbti treneriu Ugdymo įstaigoje, kuris:
  • klausimus susijusius su patalpomis, reikalingomis užsiimti veikla, iš anksto derina su Ugdymo įstaigos vadovais, pateikiant išankstinį užsiėmimų tvarkaraštį;
  • užsiėmimo metu atsako už vaikų saugumą, sveikatą ir gyvybę;
  • teikia Ugdymo įstaigos bendruomenei visapusišką informaciją bei konsultacijas visais su fizinio aktyvumo ir futbolo veikla susijusiais klausimais;
  • teikia Ugdymo įstaigai reikalingą informaciją apie veiklas ir jų eigą.
 3. Organizuoti vaikams kitas fizinio ugdymo veiklas pagal iš anksto suderintą grafiką.

UGDYMO ĮSTAIGA ĮSIPAREIGOJA

 1. Užtikrinti galimybes vaikams nuo 7 metų lankyti futbolo užsiėmimus.
 2. Futbolo užsiėmimų metu leisti naudotis lauko aikštelėmis ar sale ir kitu inventoriumi.
 3. Užtikrinti, kad užsiėmimų metu dalyvautų ir bent viena(-s) Ugdymo įstaigos pedagogė(-as).

 Nuo 2018 m. Utenos Aukštakalnio pradinė mokykla dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės ir valstybinės mokyklos.

Mokyklos edukacinė aplinka pasipildė priemonėmis, skirtomis gamtamoksliniam ugdymui. Priemonių komplektas, dar vadinamas „Gamtamoksline spinta“, sudarytas iš įvairių priemonių: nuo įprastų laboratorinių indų, gamtos pažinimo mokymo priemonių iki šviesinio ir rankinio mikroskopo bei rinkinių mechanikos bandymams atlikti. Mokykla gavo priemonių už 3190,77 EUR. Įgyvendinant projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“, pradinių klasių mokytojams yra sukurti pasaulio pažinimo pamokų  veiklų aprašai, skirti padėti mokytojams pamokose naudoti projekto lėšomis nupirktas mokymo priemones. Šie aprašai yra patalpinti projekto svetainėje „Vedlys“, adresu: http://www.vedlys.smm.lt/medziaga_mokytojams.html#1–4.

2019 m. mokykloje įrengta laboratorija prieinama visų klasių mokytojams ir mokiniams.Projektas „Pradinio ugdymo tobulinimas“. Projekto tikslas: sudaryti prielaidas veiksmingiau ugdyti pradinių klasių mokinių praktinius, problemų sprendimo gebėjimus ir kūrybiškumą.  Projekto veiklos organizuojamos dviem pagrindinėmis kryptimis: tobulinant pedagogų kvalifikaciją ir turtinant mokymo(si) bei metodinę bazę. Pradžia – 2013 m. spalis, pabaiga 2014 m. spalis.Projektas „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas) (VPI-2.2.-ŠMM-02-V-01-009). Mini mokymai – tema „Vertinimas ugdant“. 2013 m. spalis – 2014 m. Mokymų tikslas: padėti kurti pagalbos strategiją mokyklose, ypač nedidelėms mokykloms, kurios neturi pakankamai finansinių išteklių užsakyti didesnės apimties mokymo programas. Pradžia – 2013 m. spalis, pabaiga 2014 m. gegužė.Projektas ,,Mokymo inovacijų taikymo infrastruktūros kūrimas siekiant plėtoti netradicinio ugdymo formų įvairovę“ (VP1-2-ŠMM-05-K-01-068) .
Šio projekto vykdytojai yra Trakų Vokės vidurinė mokykla. Mūsų mokykla kartu su kitomis 13 bendrojo lavinimo mokyklų ir jaunimo organizacija yra šio projekto partneriai.
Projekto tikslas: įdiegti mokymo inovaciją skatinant naudotis Microsoft Mouse Mischief (MMM) technologija pradinių klasių mokinių bendrojo ugdymo procese.
Nuo 2012 m. birželio mėn. dešimt mokytojų dalyvaus Microsoft Multiple Mouse technologijos mokymuose, kurių metu su ekspertų pagalba kurs e-pamokų pavyzdžius.
Projekto pabaiga – 2013 m. birželio 1d.Utenos Aukštakalnio pradinė mokykla 2009 m. dalyvavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos „Mokyklų tobulinimo programos plius“ projekte „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas„. Projekte dalyvaujančioms mokykloms yra skiriamos projekto sąlyginės lėšos, t.y. skiriami ne grynieji pinigai, bet sąlyginės lėšos, už kurias jos aprūpinamos įranga ir baldais.

Utenos Aukštakalnio pradinės mokyklos gauta įranga ir baldai >>>