Projektas „ Pradinio ugdymo tobulinimas“. Projekto tikslas: sudaryti prielaidas veiksmingiau ugdyti pradinių klasių mokinių praktinius, problemų sprendimo gebėjimus ir kūrybiškumą.  Projekto veiklos organizuojamos dviem pagrindinėmis kryptimis: tobulinant pedagogų kvalifikaciją ir turtinant mokymo(si) bei metodinę bazę. Pradžia- 2013m. spalis, pabaiga 2014m. spalis.

 

Projektas „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ (VPI-2.2.-ŠMM-02-V-01-009). Mini mokymai- tema „Vertinimas ugdant“. 2013m. spalis -2014m. Mokymų tikslas: padėti kurti pagalbos strategiją mokyklose, ypač nedidelėms mokykloms, kurios neturi pakankamai finansinių išteklių užsakyti didesnės apimties mokymo programas. Pradžia- 2013m. spalis, pabaiga 2014m. gegužė.

 

Projektas ,,Mokymo inovacijų taikymo infrastruktūros kūrimas siekiant plėtoti netradicinio ugdymo formų įvairovę“ (VP1-2-ŠMM-05-K-01-068) .
Šio projekto vykdytojai yra Trakų Vokės vidurinė mokykla. Mūsų mokykla kartu su kitomis 13 bendrojo lavinimo mokyklų ir jaunimo organizacija yra šio projekto partneriai.
Projekto tikslas: įdiegti mokymo inovaciją skatinant naudotis Microsoft Mouse Mischief (MMM) technologija pradinių klasių mokinių bendrojo ugdymo procese.
Nuo 2012m. birželio mėn. dešimt mokytojų dalyvaus Microsoft Multiple Mouse technologijos mokymuose, kurių metu su ekspertų pagalba kurs e-pamokų pavyzdžius.
Projekto pabaiga- 2013m. birželio 1d.

 

Utenos Aukštakalnio pradinė mokykla 2009 m. dalyvavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos „Mokyklų tobulinimo programos plius“ projekte „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas„. Projekte dalyvaujančioms mokykloms yra skiriamos projekto sąlyginės lėšos, t.y. skiriami ne grynieji pinigai, bet sąlyginės lėšos, už kurias jos aprūpinamos įranga ir baldais.

Utenos Aukštakalnio pradinės mokyklos gauta įranga ir baldai >>>