Pamokų tvarkaraštis 2018-2019 m. m. I pusmetis >>>

Neformaliojo švietimo tvarkaraštis 2018-2019 m. m. >>>

Logopedinių pratybų tvarkaraštis 2018-2019 m. m. >>>

Spec. pedagogės darbo tvarkaraštis  2018-2019 m. m. >>>

 

Utenos Aukštakalnio pradinės mokyklos Vaiko gerovės komisija:

Komisijos pirmininkė Asta Garunkšnienė;

Komisijos pirmininko pavaduotoja Jurgita Liuimienė;

Nariai:

  • Jurgita Bubulienė;
  • Laimutė Telksnienė;
  • Laima Šutinienė.

 

Utenos Aukštakalnio pradinės mokyklos Vaiko gerovės komisijos veiklos aprašas >>>

Utenos Aukštakalnio pradinės mokyklos bendruomenės narių elgesio ir etikos normos >>>

Utenos Aukštakalnio pradinės mokyklos darbo tvarkos taisyklės >>>

Vaikų iki 14 metų priėmimo į mokyklą sutartis (pavyzdys) >>>