Pradinis ugdymas (kodas 85.20)

Bibliotekų ir archyvų veikla (kodas 91.01)

Maitinimo paslaugų teikimas (kodas 56.29)